Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 26.X.2014

I. W dzisiejszą niedzielę:

 1. Dzisiaj w kościołach, których data konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość poświęcenia. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i  miejscem sprawowania kultu.

 2. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii po Mszy o godz. 9.00.

II. W tym tygodniu:

 1. Przed nami ostatni w tym roku różańcowy tydzień. Wszystkich Parafian zapraszamy na tę piękną modlitwę.

 2. We wtorek 28 X w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.

 3. Zbliża się miesiąc listopad, czas modlitwy i pamięci o naszych bliskich zmarłych. Prosimy o  porządkowanie cmentarzy i grobów. Kartki wspominkowe wyłożone są na stolikach przy bocznych ołtarzach. Na kartkach są wydrukowane daty na kolejne dni od 3 do 30 listopada. Kartki wrzucamy tradycyjnie do wystawionych skrzynek. Różaniec wspominkowy będzie w tych dniach o godz. 16.20.   Polecamy naszym parafianom oraz tym, którzy modlą się w naszym kościele tą piękną modlitwę.

 4. W nadchodzącą sobotę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione według następującego porządku: 7, 9, 15, 17. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych -  w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Msza Święta na cmentarzu komunalnym, a po niej procesja o godzinie 11.00. Przede mszą o godz.10.30 różaniec za zmarłych spoczywających na cmentarzu.

 5. Wieczorem o godz. 19.00 Droga krzyżowa alejkami cmentarza w intencji zmarłych, z tej racji nie będzie wieczorem wystawienia Najświętszego Sakramentu.

 6. W piątek 31 X Ks. proboszcz parafii NSPJ zaprasza do udziału w Marszu Wszystkich Świętych. Spotkanie modlitewne rozpocznie się o godz. 16.00 modlitwą różańcową wokół kościoła a o godz. 17.00 msza św. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji ks. Bp Mariana Rojka.

III. W przyszłą niedzielę

 1. W niedzielę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele zostaną odprawione Msze Święte o godzinie: 7, 9, 15,17. Msza święta na cmentarzu o godz. 11.00 a wcześniej różaniec. Msze święte na kaplicach o godz. 9.00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 2. Msza św w intencji: Anna, Franciszek Chmiel, Bronisława, Jan Stermach, Michał, Ryszard Mielniczuk, Teofil Wiatrzyk , która miała być sprawowana w  niedzielę 2 listopada o godz. 10.30 odbędzie się o godz. 9.00 tejże niedzieli.

IV. Inne:

 1. Jest do nabycia tygodnik Niedziela.

 2. Ofiary na kościół bezimiennie 100 zł i bezimiennie z Sabaudi 50 zł. Bóg zapłać.

 3. Msza św. w 30 dzień po śmierci: August Drzewosz 30 X godz. 7.00;

 4. Zmarli w tym tygodniu: Bolesław Przybyła z Tomaszowa i Stanisław Całko z Sabaudi. W.O

 

powrót